Có tất cả 12 sản phẩm
New
EFU - EQUIMENT FAN FILTER UNIT

EFU - EQUIMENT FAN FILTER UNIT

Chi tiết

EFU - EQUIMENT FAN FILTER UNIT

New
HEPA FILTER BOX

HEPA FILTER BOX

Chi tiết

HEPA FILTER BOX

New
FAN FILTER UNIT - FFU

FAN FILTER UNIT - FFU

Chi tiết

FAN FILTER UNIT - FFU

New
AIR SHOWER

AIR SHOWER

Chi tiết

AIR SHOWER

New
BUỒNG LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19

BUỒNG LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19

Chi tiết

BUỒNG LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19

New
MÁY LÀM SẠCH ĐẾ GIẦY

MÁY LÀM SẠCH ĐẾ GIẦY

Chi tiết

MÁY LÀM SẠCH ĐẾ GIẦY

New
Hộp Chuyển Hàng - Passbox

Hộp Chuyển Hàng - Passbox

Chi tiết

Hộp Chuyển Hàng - Passbox

New
BUỒNG CHUYỂN HÀNG THỔI KHÍ - PASSBOX  AIR SHOWERING

BUỒNG CHUYỂN HÀNG THỔI KHÍ - PASSBOX AIR SHOWERING

Chi tiết

BUỒNG CHUYỂN HÀNG THỔI KHÍ - PASSBOX AIR SHOWERING

New
Hộp khí chảy tầng - dạng modul

Hộp khí chảy tầng - dạng modul

Chi tiết

Hộp khí chảy tầng - dạng modul

New
HEPA FILTER BOX

HEPA FILTER BOX

Chi tiết

HEPA FILTER BOX

New
Thi công hệ thông khí phòng sạch

Thi công hệ thông khí phòng sạch

Chi tiết

Thi công hệ thông khí phòng sạch

AIRSHOWER AUTO DOOR BUỒNG THỔI KHÍ SẠCH

AIRSHOWER AUTO DOOR BUỒNG THỔI KHÍ SẠCH

Chi tiết

AIRSHOWER AUTO DOOR BUỒNG THỔI KHÍ SẠCH

Trò chuyện với chúng tôiContact with support team